تولید مواد اولیه برهان دارو

شرکت

ستاره صنعت پارت

شرکت

ابهریس (نرمینه)

شرکت

ریسندگی و بافندگی سیلک باف

شرکت


خزان استرچ

شرکت

فرسیم

شرکت

لائی گستر

شرکت

تولیدی صنایع رنگرزی طیف تبار

شرکت


میهن بافت

شرکت

ساختمانی استراتوس

شرکت

پوشینه بافت ایران

شرکت

مجتمع کنسرو سازی مائدی

شرکت