تولیدی و صنعتی گوهرفام

شرکت بهداشتی دهان، سلولوزی

رزین صنعت فجر

شرکت

کدبانو (‌دلپذیر )

شرکت

شهم الکترونیک

شرکت


آب منطقه ای زنجان

شرکت

شرکت فرزان طب

شرکت

فردوس

شرکت

لالون

شرکت


دنیای بذر

شرکت

نماینده انحصاری شرکت پیتر اند جورج انگلستان

شرکت

عماد ماکارونی

شرکت

دارو سازی آریا

شرکت