فضیلت باختر

شرکت

تعاونی 324 گونی بافی اوباتیک

شرکت

جم پلاست

شرکت

پارس لینک

شرکت


افق کیسه سازان خراسان

شرکت

بافت بهشهر

شرکت

همچند

شرکت

کیسه گیلان

شرکت


ارس بافت

شرکت

تولیدی کیسه و گونی شهر رضا

شرکت

اراک پرچم

شرکت

چتاعی و محصولات کنفی

شرکت